Oddawanie budynków do użytkowania Rzeszów podkarpackie

W każdym przypadku zakończenia procesu budowy jest oddanie budynku do użytkowania. Jest to niezbędny warunek ,żeby zgodnie z prawem budowlanym zużytkować dany budynek czy obiekt. Polega to na złożeniu kompletu dokumentów do odpowiedniego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego celem ich weryfikacji i wydania odpowiedniego zaświadczenia. 

W trakcie finalizacji danego nam zlecenia wnikliwie sprawdzamy całą dokumentację a w razie odmowy wydania decyzji o użytkowaniu budynku na prośbę Klienta  dostarczamy bądź poprawiamy złożony wniosek w taki sposób ,żeby zgodnie z wytycznymi inspektoratu oraz prawa budowlanego decyzja była pozytywna.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i gwarantujemy iż cała procedura oddania budynku do użytkowania przebiegła w jak najkrótszym i możliwym czasie .